Regulamin płatności online

1. Nazwa rejestru i organu prowadzącego.

Firma AdvertSpot DAWID KRASOŃ, Góra ul. Kasztanowa 62, numer NIP: 6381845469, REGON: 389155758, wpisana do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Organ prowadzący: Minister Rozwoju i Technologii.

2. Akceptowane metody płatności.

Zapewniamy Gospodarzy o szerokim wyborze form płatności za abonament, umożliwiając dostosowanie transakcji do ich preferencji. Przy dokonywaniu płatności Gospodarz może skorzystać z następujących form:

 1. Płatności BLIK,
 2. Karta płatnicza,
 3. Przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez renomowaną firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Zapewniamy naszych Klientów o pełnej jasności co do kosztów związanych z naszymi usługami, włączając w to również koszty dostawy. Bramka płatnicza, która będzie służyła do dokonywania płatności za abonament dla Gospodarzy na platformie lushspot.pl, opiera się na standardowym cenniku dostępnym w zakładce lushspot.pl/wspolpraca/. W przypadku pytań lub dodatkowych informacji, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail kontakt@lushspot.pl.

Transakcje będą realizowane za pomocą linków do płatności, dostarczanych przez bramkę płatniczą imoje.

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez korzystających z Serwisu LushSpot (dalej – Serwisu), dostępnego pod adresem internetowym lushspot.pl.
 2. Administratorem danych (dalej: Administratorem) osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest LushSpot DAWID KRASOŃ z siedzibą w w Górze ul. Kasztanowa 62, numer NIP: 6381845469, REGON: 389155758.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego. 
 5. Dane przekazywane przez Gospodarza, lub Użytkownika przekazywane są dobrowolnie.
 6. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji, zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail

  Przekazywane dane pozwalają na skuteczne świadczenie usług, utrzymanie kontaktu oraz zapewnienie bezpiecznej i spersonalizowanej obsługi w ramach Serwisu. 

 7. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera). 

 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 9. Zgodnie z przepisami prawa Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”). Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.
 10. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkowników oraz Gospodarzy. Ponadto przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne z uwagi na następujące okoliczności:

 • w odniesieniu do Gospodarza w celu: realizacji umowy o publikacji informacji o obiekcie Gospodarza; umożliwienia Użytkownikom rezerwacji świadczonych usług; umożliwienia kontaktu Użytkownika z Gospodarzem; umożliwienia realizacji zawartej umowy, w tym m.in. poprawy jakości usług świadczonych przez Serwis; uregulowania wzajemnych rozliczeń, realizacji usług księgowych; rozpatrzenia ewentualnych reklamacji; weryfikacji korzystania z Serwisu; dostosowania Serwisu do potrzeb Gospodarzy; informowania Gospodarzy o zmianach związanych z funkcjonowaniem Serwisu; zapobiegania nadużyciom, a także nierzetelnej realizacji usług oraz dochodzenia roszczeń oraz realizacji czynności marketingowych (po uprzednim wyrażeniu zgody);
 •  w odniesieniu do Użytkownika w celu: założenia konta w Serwisie; dokonania rezerwacji wybranych usług; kontaktu z Gospodarzem; poprawy jakości usług świadczonych przez Serwis; umożliwienia sporządzenia opinii w Serwisie; uregulowania wzajemnych rozliczeń, realizacji usług księgowych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji; weryfikacji korzystania z Serwisu, dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników; informowania Użytkowników o zmianach związanych z funkcjonowaniem Serwisu; zapobiegania nadużyciom, a także nierzetelnej realizacji usług; dochodzenia roszczeń oraz realizacji czynności marketingowych (po uprzednim wyrażeniu zgody);

10. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, w sposób wskazany w ust. 4 stanowią art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w celu świadczenia usług w zakresie opisanym powyżej. W ograniczonym zakresie dane osobowe mogą być także przekazane:

 • firmom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Serwisu;
 • bankom oraz operatorom płatności;
 • Kancelariom prawnym oraz firmom audytorskim; 
11. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych
osobowych Klienta.
 
12. Poza zakresem opisanym w poprzedniej części niniejszego dokumentu, dane osobowe przekazane Serwisowi nie zostaną sprzedane, ani udostępnione osobom trzecim. Kwestia ta pozostaje uregulowana zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Użytkownikom oraz Gospodarzom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mailowy: kontakt@lushspot.pl;
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • przeniesienia danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, stron trzecich lub w ramach władzy lub interesu publicznego,
 • prawo niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).

13. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym Gospodarz lub Użytkownik posiada konto w Serwisie, a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 lat od zakończenia obowiązywania stosunku prawnego, jaki łączy Serwis z Użytkownikiem lub Gospodarzem.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.

15. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.