Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez korzystających z Serwisu LushSpot (dalej – Serwisu), dostępnego pod adresem internetowym www.lushspot.pl.
 1. Administratorem danych (dalej: Administratorem) osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest AdvertSpot DAWID KRASOŃ z siedzibą w w Górze ul. Kasztanowa 62, numer NIP: 6381845469, REGON: 389155758.
 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego. 
 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkowników oraz Gospodarzy. Ponadto przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne z uwagi na następujące okoliczności:
 • w odniesieniu do Gospodarza w celu: realizacji umowy o publikacji informacji o obiekcie Gospodarza; umożliwienia Użytkownikom rezerwacji świadczonych usług; umożliwienia kontaktu Użytkownika z Gospodarzem; umożliwienia realizacji zawartej umowy, w tym m.in. dokonania płatności; poprawy jakości usług świadczonych przez Serwis; uregulowania wzajemnych rozliczeń, realizacji usług księgowych; rozpatrzenia ewentualnych reklamacji; weryfikacji korzystania z Serwisu; dostosowania Serwisu do potrzeb Gospodarzy; informowania Gospodarzy o zmianach związanych z funkcjonowaniem Serwisu; zapobiegania nadużyciom, a także nierzetelnej realizacji usług oraz dochodzenia roszczeń oraz realizacji czynności marketingowych (po uprzednim wyrażeniu zgody);
 •  w odniesieniu do Użytkownika w celu: założenia konta w Serwisie; dokonania rezerwacji wybranych usług; dokonania płatności; kontaktu z Gospodarzem; poprawy jakości usług świadczonych przez Serwis; umożliwienia sporządzenia opinii w Serwisie; uregulowania wzajemnych rozliczeń, realizacji usług księgowych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji; weryfikacji korzystania z Serwisu, dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników; informowania Użytkowników o zmianach związanych z funkcjonowaniem Serwisu; zapobiegania nadużyciom, a także nierzetelnej realizacji usług; dochodzenia roszczeń oraz realizacji czynności marketingowych (po uprzednim wyrażeniu zgody);
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, w sposób wskazany w ust. 4 stanowią art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w celu świadczenia usług w zakresie opisanym powyżej. W ograniczonym zakresie dane osobowe mogą być także przekazane:
 • firmom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Serwisu;
 • bankom oraz operatorom płatności;
 • Kancelariom prawnym oraz firmom audytorskim; 
 1. Poza zakresem opisanym w poprzedniej części niniejszego dokumentu, dane osobowe przekazane Serwisowi nie zostaną sprzedane, ani udostępnione osobom trzecim. Kwestia ta pozostaje uregulowana zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. Użytkownikom oraz Gospodarzom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mailowy: kontakt@lushspot.pl;
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • przeniesienia danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, stron trzecich lub w ramach władzy lub interesu publicznego,
 • prawo niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym Gospodarz lub Użytkownik posiada konto w Serwisie, a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 lat od zakończenia obowiązywania stosunku prawnego, jaki łączy Serwis z Użytkownikiem lub Gospodarzem.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.